Հոդվածներ

‘Աբբասյան ուսումնասիրություններ II

‘Աբբասյան ուսումնասիրություններ II

‘Աբբասյան ուսումնասիրություններ II.‘ Աբասյանագիտության դպրոցի Occամանակավոր աշխատանքներ, Լյովեն, 2004 թ. Հունիսի 28-ից հուլիսի 1-ը

Խմբագրվել է N. Նավասի կողմից
Peeters հրատարակչություն, 2009
ISBN ՝ 978-90-429-2081-1

Հոդվածները ներառում են.

Աբբասյան թարգմանական շարժումը համատեքստում: Թարգմանության ժամանակակից ձայներ, հեղինակ ՝ Ուվե Վագելպոլ

Իսլամական հիվանդանոցները ալ-Մուքթադիրի ժամանակաշրջանում, հեղինակ ՝ Peter E. Pormann

Աբբասյան պատմիչների պատմությունները al-bAbbās- ի մասին b. ‘Աբդ ալ-Մութալիբ, հեղինակ ՝ Հերբերտ Բերգ

Ի պաշտպանություն խալիֆի. Աբու Բաքր ալ-Ṣուլին և ալ-Մուքթադիրի առաքինությունները, հեղինակ ՝ Լետիզիա Օստի