Հոդվածներ

Georgeորջ Համարտոլոսի քրոնիկոնը, 14-րդ դարի հին ռուսական MS

Georgeորջ Համարտոլոսի քրոնիկոնը, 14-րդ դարի հին ռուսական MS

Georgeորջ Համարտոլոսի քրոնիկոնը, 14-րդ դարի հին ռուսական MS

Ol’ga A. Kniazevskaia- ի կողմից

Polata Knigopisnaia. Տեղեկատվական տեղեկագիր նվիրված սլավոնական վաղ գրքերի, տեքստերի և գրականության ուսումնասիրությանը, Հատոր 27-28 (1995)

Ներածություն Քրոնիկոն, կազմված 9-րդ դարի երկրորդ կեսին: Կոստանդնուպոլսի (ենթ) քաղաքային վանքերից մեկում իրեն կոչող մի վանականի կողմիցմեղավորContains, պարունակում է աշխարհի պատմությունը ստեղծումից մինչև 842 թվականը: Դրա սլավոնական թարգմանությունը, որը ներառում է շարունակություն մինչև 948 թվականը, շատ տարածված էր ռուսերենում: Այս հոդվածը մանրամասն նկարագրում է իր ամենահին հայտնի օրինակը: